Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

De leerlingbegeleider

De leerling kan bij de  leerlingbegeleider terecht met vragen over verdriet, faalangst, eetproblemen, verlies van een familielid, gepest worden, discriminatie, seksuele intimidatie, zwangerschap, drugsgebruik, examenvrees, zelfdoding, sociale vaardigheden, en elk ander onderwerp.

De leerlingbegeleider:

  • begeleidt de mentoren bij vraagstukken op sociaal-emotioneel gebied, zoals bijvoorbeeld pesten, motivatie, eetproblemen, depressie, rouwbegeleiding etc.;
  • begeleidt, indien gewenst en in overleg met de mentor en de leerling, de leerling enige tijd;
  • is een vraagbaak voor leerlingen en ouders, daar waar de problemen de kennis en vaardigheid van de mentor te boven gaan;
  • heeft indien nodig contact met begeleidingsinstanties buiten de school;
  • kent grenzen aan de ondersteuning. Daar waar de problemen schooloverstijgend zijn, waar het zwaartepunt van de problemen buiten de school ligt, zal verwezen worden naar externe instanties;
  • neemt deel aan het Zorgteam van de locatie.