Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ons onderwijs

De uitgangspunten van het onderwijs binnen het vmbo en praktijkonderwijs zijn de twee kernwaarden uit De Regius Koers 2022: 'Aandacht voor elkaar' en 'Werken aan goede resultaten'.

Wij verwijzen u voor meer informatie over ons onderwijs ook graag naar het vmbo deel van de schoolgids en de filmpjes over onze locatie.

Theoretische leerweg

De theoretische leerweg (TL) leidt leerlingen op voor het hoogste niveau (niveau 4) binnen het mbo en biedt de mogelijkheid door te stromen naar het havo. Het lesprogramma omvat naast de reguliere vakken een breed scala aan activiteiten die de leerlingen de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen, zoals sportdagen, projecten, culturele activiteiten en excursies. Bovendien gaan leerlingen in de brugklas op snuffelstage om kennis te maken met de buiten-schoolse wereld.

Brugklas vmbo TL/havo

Op de Oranjelaan komen alle leerlingen met een advies voor de vmbo TL en vmbo TL/havo in een gemengde brugklas vmbo TL/havo. In het eerste schooljaar maken ze kennis met de diverse vakken om te bepalen welk niveau het beste bij hen past. Na de brugklas vmbo TL/havo gaan leerlingen in het tweede schooljaar verder op het vmbo TL niveau op de Oranjelaan of op het havo niveau op de locatie Wilhelminalaan.

Klik hier voor meer informatie over de brugklas vmbo TL/havo.

Aan het einde van het derde schooljaar in de theoretische leerweg moeten leerlingen een keuze maken voor een vakkenpakket dat hen toegang geeft tot de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. In het derde leerjaar staat de sectorkeuze centraal en volgen de leerlingen een brede oriëntatie. In het vierde schooljaar zal de focus liggen op de aansluiting met het mbo.

Maatwerk

Op de Oranjelaan kunnen leerlingen naast de reguliere 'kern' lessen kiezen voor een meer uitdagend programma of extra ondersteuning in een specifiek vak. Dit is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de uitdagingen en behoeften van elke leerling. In elk schooljaar kiezen leerlingen om de zes weken voor een afwisselend programma. Een mentor begeleidt de leerlingen bij het maken van keuzes en heeft regelmatig gesprekken met hen en hun ouders. De mentor helpt ook om talenten en kwaliteiten te identificeren en in te zetten, en om de schoolloopbaan te sturen richting een vervolgopleiding.

Op de Oranjelaan kun je een vmbo TL diploma behalen, of een vmbo GL (gemengde leerweg) diploma. Het vmbo GL diploma is gelijkwaardig aan het vmbo TL diploma en is gericht op doorstromen naar het mbo. Door het volgen van het vak "Dienstverlening en Producten" krijgen leerlingen praktijkgerichte opdrachten en activiteiten die goed aansluiten op de uitdagingen in het mbo.

Leerlingen die uitblinken in een bepaald vak, kunnen er in leerjaar 3 voor kiezen om het eindexamen te doen voor dat vak. Hierdoor ontstaat er extra ruimte in het lesprogramma van leerjaar 4, waardoor de leerling zelfs de mogelijkheid heeft om nog een extra vak te volgen.

Toelatingsbeleid TL-leerlingen op havo-afdeling

Voor leerlingen die na het behalen van hun diploma vmbo theoretische leerweg willen doorstromen naar het havo, zijn er duidelijke toelatingseisen en procedures vastgesteld om de overstap naar het havo zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast volgen de betreffende leerlingen een doorstroomprogramma. Leerlingen die van deze doorstroommogelijkheid gebruik willen maken, moeten dit uiterlijk eind april kenbaar te maken. In onderstaand document staan de toelatingseisen en de toelatingsprocedure beschreven.

  Toelatingsbeleid Vmbo TL-leerlingen op Havo-afdeling-2022-2023