Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Inspraak

We vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en personeel meedenken over beleidszaken. Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en mee te denken.

Medezeggenschapsraad Pro

De formele inspraak is geregeld via de wet medezeggenschap scholen (WMS). Dit deel ligt voor de sector bij de medezeggenschapsraad

Deelouderraad (DOR)

Daarnaast hebben we een deelouderraad (DOR). Tijdens de DOR vergaderingen wisselen ouders en schoolleiding van gedachten over diverse onderwerpen. Vaak wordt een bepaald thema besproken zoals bijvoorbeeld de begeleiding, de kwaliteitszorg, of de communicatie. Er worden geen individuele problemen van ouders of leerlingen besproken want hiervoor is de vakdocent of mentor het eerste aanspreekpunt.

Leerlingenraad

En natuurlijk is er de leerlingenraad: een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet voor de leerlingen van het Regius College. Zij zijn het aanspreekpunt waar leerlingen terecht kunnen met problemen, opmerkingen of suggesties. Ook organiseren zij feesten en activiteiten.