Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Stage derde leerjaar

De stage in het derde leerjaar is een oriënterende stage. Het is de bedoeling dat de leerlingen twee, maar het liefst drie verschillende stages lopen gedurende twee dagen per week om te kijken waar hun interesse ligt. Er wordt  gekeken wat de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden zijn. De bedrijven vullen aan het einde van een stageperiode een beoordelingsformulier in. Aan de hand van dit formulier en de gesprekken tussen de stagedocent en de begeleiders op de werkplek, wordt er een stagerapport ingevuld.

Dit alles wordt opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Alle ervaringen en beoordelingen worden dan automatisch in de uiteindelijke eindrapportage opgenomen. De leerlingen bouwen hun portfolio op. Ook het stageverslag is een belangrijk onderdeel van het portfolio. Tijdens de gesprekken tussen de ouders/verzorgers en de mentoren wordt er informatie gegeven over de stage.

Stage vierde leerjaar

Op de eerste schooldag worden de leerlingen samen met hun ouders/verzorgers verwacht bij de mentor voor een voorlichtingsbijeenkomst. De mentor geeft informatie over de stage en het opbouwen van een examendossier. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders/verzorgers. De mentor heeft op vaste momenten overleg met de stageafdeling.

De mentor, stage-afdeling en zorgcoördinator kijken samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers naar de mogelijkheden voor een goede doorstroom. Samen werken we aan het uitplaatsen naar een passende werkplek.

Als de leerling onze school verlaat hebben wij nog twee jaar de nazorg voor onze leerlingen. Via verschillende netwerken houden wij onze oud-leerlingen in de gaten en kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen als het mis dreigt te gaan.

Lees meer over de stage in onze informatiefolder Stage