Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Onderbouw

Binnen zes weken na plaatsing wordt het uitstroomniveau van de leerling bepaald door het interne zorgteam van het Praktijkonderwijs. Het interne zorgteam bestaat uit: de orthopedagoog, de zorgcoördinatoren en de teamleider. De mentor vormt de spil in het contact naar de leerling en de ouders. Ook de mentor en de andere begeleiders van uw kind zijn betrokken bij het vaststellen van het uitstroomniveau.

Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerling en waar nodig wordt extra tijd en aandacht aan de individuele leerling geschonken.

Uitstroomniveaus

Er zijn drie uitstroomniveaus te onderscheiden:

Uitstroomniveau 
Niveau Adoorleren via de entreeopleiding, een combinatie van werken/stage en leren  
Niveau Bwerken
Niveau Cbeschermd werk

Afhankelijk van het uitstroomniveau wordt de leerroute bepaald.

Volgens een vaste cyclus worden doelen gesteld en geëvalueerd:

  • Twee maal per jaar (oktober en februari) worden in het Individueel Ontwikkel Plan (IOP) doelen gesteld en geëvalueerd. In juni vindt een evaluatie plaats;
  • Op vastgestelde datums wordt door de mentor een IOP gesprek gehouden met leerling en ouders.