Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Bovenbouw

De bovenbouw omvat het derde, vierde en meestal ook vijfde jaar. In de bovenbouw is het onderwijs meer specifiek gericht op het ontwikkelen van de maatschappelijke redzaamheid van de leerlingen. De begeleiding is gericht op het bereiken van de omslag in houding van de leerling: de houding van scholier naar werknemer. Het einddoel van het Praktijkonderwijs is toeleiding naar arbeid, voor een kleine groep leerlingen via de Entreeopleiding.

In de bovenbouw bestaat de mentorgroep uit een groep leerlingen met een bepaald uitstroomniveau: doorleren, werken of beschermd werk. De praktijkvakken worden echter gegeven binnen het gekozen uitstroomprofiel. Concreet houdt dit in dat in de profielklassen leerjaar 4 en 5 bij elkaar zitten.

Uitstroomrichtingen

Uitstroomrichtingen bovenbouw 
Techniekwaaronder valt Algemene Techniek, Bouw Techniek, Groen
Consumptief 
Zorg en Welzijn 
Economie en Detailhandel 

 

Workshops

In het derde leerjaar worden de praktijkvakken in de vorm van workshops aangeboden. De leerling kiest wat hij of zij wil leren. Het doel van de workshops is dat de leerling op basis van de ervaringen in de workshops tot een gedegen profielkeuze komt. De leerling bouwt competenties op in de richting van zijn of haar interessegebied. Tevens krijgt de leerling training gericht op algemene arbeidsvaardigheden.

Leerlingen ontvangen aan het einde van leerjaar 2 een overzicht met de inhoud en de doelen van de workshops. Thuis maakt de leerling samen met de ouders een voorlopige keuze. Deze keuze voor de workshops wordt in het IOP gesprek van juni met de mentor besproken. Indien nodig worden keuzes na overleg met de praktijkdocenten bijgesteld.

Stage

Stage is een belangrijk middel om arbeidsvaardigheden te trainen. De leerling krijgt vanuit de mentor stageopdrachten. In het portfolio maakt de leerling zichtbaar wat hij of zij geleerd heeft. De mentor begeleidt het proces van het opbouwen van het portfolio. Het portfolio maakt in het laatste jaar plaats voor een examendossier.

In het derde leerjaar wordt op de maandag en dinsdag stage gelopen, de vierde- en vijfdejaars hebben op woensdag, donderdag en vrijdag stage.

Startcentrum Schagen

Wil je na het praktijkonderwijs doorstromen naar het MBO, dan kom je terecht bij het Startcentrum Schagen. Ook wanneer je het vmbo niet hebt afgemaakt, kun je je bij het Startcentrum Schagen aanmelden. Het Startcentrum Schagen is een samenwerking van drie scholen: het RegiusCollege, het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College en daarnaast werkt het Startcentrum nauw samen met diverse bedrijfsopleidingen bij jou in de buurt.