Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Begeleiding

Voor de leerlingen van het Praktijkonderwijs wordt ernaar gestreefd om met het onderwijsprogramma aan te sluiten op de individuele leervraag van de leerlingen. Naast de onderwijsbehoeften op didactisch gebied hebben de leerlingen onderwijsbehoeften op sociaal emotioneel gebied. Ook hier proberen we een passend aanbod te doen om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Hiervoor hebben we een driedeling in ons ondersteuningsaanbod gemaakt. De leerlingen vallen in een van deze ondersteuningsarrangementen. De ondersteuningsarrangementen maken aan alle betrokkenen, leerlingen, ouders/verzorgers en docenten, de ondersteuningszwaarte duidelijk en helder wat er aan ondersteuning kan worden verwacht. Het is geen statische indeling. Er kunnen met betrekking tot individuele leerlingen aanpassingen gedaan worden in het ondersteuningsaanbod.

Ondersteuningsarrangement

Leerlingen komen met een koude en warme overdracht het Praktijkonderwijs binnen. Ook vindt er een intake met leerling en ouders/verzorgers plaats. De verzamelde informatie leidt tot een uitspraak aan het einde van de intake over het te hanteren arrangement. Dit is een eerste prognose. In oktober zal de mentor in overleg met zorg het daadwerkelijke arrangement vaststellen, in het IOP opnemen en in een  gesprek met ouders bespreken. In februari worden de gestelde doelen geëvalueerd en worden de nieuwe doelen gesteld. Aan het eind van ieder schooljaar zal de mentor de ondersteuning met de leerling en ouders/verzorgers evalueren en met zorg het arrangement voor het volgende schooljaar vaststellen. De overdracht naar de volgende mentor heeft een belangrijke plek in de organisatie.

Klik hier om het Ondersteuningsprofiel van het Praktijkonderwijs in te zien.

Emovo-onderzoek

In het najaar van 2016 hebben wij deelgenomen aan het door de GGD uitgevoerde Emovo-onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio. Leerlingen uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs uit de regio, vullen via internet klassikaal op school een vragenlijst in over onder andere hun gezondheid en welzijn, leefstijl, relaties en thuissituatie. Na het invullen van deze vragen krijgt elke leerling een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies op maat. Ook kunnen jongeren zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige als zij daar behoefte aan hebben. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor scholen, gemeenten en GGD. De school krijgt inzicht in de belangrijkste gezondheidsproblemen van de eigen leerlingen en kan hier het schoolgezondheidsbeleid op aanpassen. GGD en gemeenten kunnen aan de hand van de resultaten van het onderzoek hun gezondheids- en jeugdbeleid verder ontwikkelen en aanpassen.