Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ons onderwijs

Het Praktijkonderwijs biedt voor de meeste leerlingen eindonderwijs. Dit betekent dat de school er naar streeft de leerlingen voor te bereiden op een overgang van school naar werk en naar zelfstandig maatschappelijk functioneren. Voor een kleine groep leerlingen geldt dat zij een overstap kunnen maken naar het mbo en gaan deelnemen aan de Entreeopleiding. Ook voor deze leerlingen geldt dat ze worden voorbereid op een overgang van school naar werk en opleiding en naar zelfstandig maatschappelijk functioneren.

Ons onderwijs omvat de volgende kernpunten:

  • Begeleiding op maat, toeleiding naar arbeid of vervolgopleiding
  • Persoonlijke begeleiding
  • Leerstof op maat
  • Breed aanbod aan praktijkvakken
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Ambulante begeleiding en nazorg

Ons doel is om leerlingen in het Praktijkonderwijs de mogelijkheid te bieden hun talenten te ontplooien, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van werk, zelfstandig wonen, vrije tijd en burgerschap.

De school wil een geslaagde schoolcarrière bieden aan elke leerling, zorgen voor een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt, voorkomen dat leerlingen te vroeg het onderwijs verlaten en adequate hulp bieden bij eventuele problemen. Dit geldt voor alle leerlingen, aangezien elke leerling specifieke aandacht nodig heeft.