Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Onderbouw havo/vwo

In de onderbouw havo/vwo kunnen leerlingen instromen in drie typen brugklas: de reguliere havo/vwo-, de reguliere vwo- en de Accentbrugklas. Als u op de desbetreffende woorden klikt, leest u meer over het onderwijs in die brugklas.

We raden u ook om de filmpjes van onze opleidingen te bekijken waarin leerlingen en docenten een nadere toelichting geven.

In alle onderbouwbrugklassen zijn de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs het uitgangspunt.
In deze kerndoelen staat omschreven welke kennis en vaardigheden leerlingen in de onderbouw aangeboden krijgen.
Met andere woorden: wat moeten leerlingen kennen en kunnen.

Tijdens het eerste schooljaar stellen we het uitstroomniveau vast. In de maanden april en mei vindt de advisering van het niveau plaats. Een aantal leerlingen stroomt door naar 2vmbo. Een groot deel van de leerlingen stroomt vanuit de brugklas door naar 2havo. Het onderwijs is echter zo ingericht dat ook vanuit 2havo een overstap naar 3vwo mogelijk is.
Voor de leerlingen die het doorstroomadvies vwo krijgen, is ook een keuze voor het gymnasium mogelijk.
Voor meer informatie over het gymnasium, klik hier.

In de onderbouw is aandacht voor vakhulp en studiebegeleiding. Vakhulp in een vak geeft de leerling de mogelijkheid opgelopen achterstanden te herstellen. Tijdens de uren studiebegeleiding kunnen leerlingen gedifferentieerd werken.
Er wordt extra aandacht besteed aan taal en rekenen. Zowel herhaling als verdieping is hierbij mogelijk.