Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Loopbaanoriëntatie

Het Regius College wil haar leerlingen een goede opleiding geven die aansluit op een vervolgopleiding die past bij hun mogelijkheden en wensen. Naast kennis en inzicht willen wij de leerlingen uitrusten met vaardigheden die hen helpen bewuste beslissingen te nemen met betrekking tot hun loopbaan. Bij ons op school begint dat met loopbaanoriëntatie (LOB), een bewuste en bij de leerlingen passende keuze van hun profiel en vervolgstudie.

LOB maakt deel uit van het mentoraatprogramma waarbij leerlingen aan zes vaardigheden werken die hen helpen bij een succesvolle ontwikkeling op het Regius College en in het vervolgonderwijs. Het gaat om de volgende vaardigheden:

  1. Communiceren en samenwerken;
  2. Managen;
  3. Verkennen en uitbreiden;
  4. Constructief denken en handelen;
  5. Kiezen en beslissen;
  6. Reflecteren.

Informatie-avond overstap naar MBO 

Jaarlijks vindt er een voorlichtingsavond plaat over de overstap naar het MBO.

Decaannet

Behalve door de mentoren worden leerlingen ook begeleid door de decanen bij verschillende activiteiten in het kader van LOB. Zowel leerlingen als decanen maken hierbij intensief gebruik van het Decaannet.