Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Bovenbouw havo en vwo

In het vierde leerjaar is er geen onderscheid meer tussen Accent en regulier. De leerlingen werken vanaf het vierde leerjaar naar hun eindexamen toe. Ook wordt er veel aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie ofwel LOB om zo te komen tot een goede keuze van de vervolgopleiding.

Hoe ziet het onderwijs er uit?

De leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen uit vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek 

Een profiel bestaat uit een aantal delen, namelijk:

  • een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is;
  • een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt met daarin verplichte en keuzevakken;
  • een vrij deel.

Naast de wettelijk verplichte vakken biedt het Regius College leerlingen de mogelijkheid om examen te doen in de vakken NLT (Natuur, Leven en Techniek), wiskunde D, Spaans en filosofie.

Begeleiding

In de bovenbouw blijft de leerlingbegeleiding belangrijk. De leerlingen houden vanaf de vierde klas tot aan hun eindexamen zoveel mogelijk dezelfde mentor die hen helpt bij het plannen, studeren en samenwerken. Daarnaast helpt de mentor bij het werken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en bij loopbaanoriëntatie. De mentor helpt de leerlingen ook bij het maken van het profielwerkstuk. De decanen en de mentor van de derde klas ondersteunen de leerlingen met het kiezen van een vakkenpakket aan de hand van een profiel.