Regius College Schagen

Agenda overzicht

Agenda voor het schooljaar 2020 / 2021


3
mrt

Alle locaties - Telefonische inschrijfmiddag/-avond leerlingen groep 8

4
mrt

HOF - Interactieve ouderavond: beroepenmarkt leerjaar 3

5
mrt

ORA - 3TL schoolexamen Nederlands

5
mrt

ORA - 3TL schoolexamen NS1

8
mrt

ORA - 3TL schoolexamen economie

8
mrt

ORA - 3TL schoolexamen NS2

8
mrt

ORA - 1T, 2T en 3T sluiting voorlopige pakketkeuze via Zermelo

8
mrt

WIL - 3HV - in deze week - inleveren voorlopige profielkeuzeformulier

8
mrt

EMM - Start maatwerkperiode 4

9
mrt

EMM - Ouderavond profielkeuze leerjaar 2

11
mrt

WIL - Examenconcert - vanaf 14.00 uur opbouw aula en generale repetitie

12
mrt

ORA - 4T uiterlijke inleverdatum profielwerkstuk

22
mrt

WIL - 5H en 6V - Toetsenperiode (incl. mondelingen)

22
mrt

HOF - Derde TOPP-week leerjaar 4

maandag 15 t/m vrijdag 19 februari
23
mrt

WIL - 5H en 6V - Toetsenperiode (incl. mondelingen)

24
mrt

ORA - 4T - Paasvee

24
mrt

ORA - 4T - SE3 (inclusief mondeling EN)

24
mrt

Alle locaties - Paasvee

24
mrt

EMM - Studiedag

25
mrt

Alle locaties - VO-congres (SL en teamleiders)

25
mrt

WIL - 5H en 6V - Toetsenperiode (incl. mondelingen)

26
mrt

WIL - 5H en 6V - Toetsenperiode (incl. mondelingen)

29
mrt

WIL - Oudergesprekken n.a.v. 2e rapport - 1HV - 2HV - 4H/V en 5V

29
mrt

ORA - 1T, 2T en 3T - Oudergesprekken

29
mrt

WIL - 5H en 6V - Toetsenperiode (incl. mondelingen)

29
mrt

HOF - Oudergesprekken leerjaar 3 (3 dagen)

maandag 29 maart t/m woensdag 31 maart
29
mrt

HOF - Oudergesprekken leerjaar 4 (3 dagen) / (keuze vanuit de mentor/of ouders voor een gesprek)

maandag 29 maart t/m woensdag 31 maart
29
mrt

HOF - Presentaties Nederlands leerjaar 4 (week 1/2)

maandag 29 maart t/m vrijdag 9 april
29
mrt

HOF - Tweede TOPP-week leerjaar 3

maandag 8 t/m vrijdag 12 februari
30
mrt

ORA - 1T, 2T en 3T - Oudergesprekken

30
mrt

WIL - 5H en 6V - Toetsenperiode (incl. mondelingen)

30
mrt

EMM - Klas 1 ouderavond: motieven, kwaliteiten en beroepen

31
mrt

WIL - Oudergesprekken n.a.v. 2e rapport - 1HV - 2HV - 4H/V en 5V

31
mrt

ORA - 1T, 2T en 3T - Oudergesprekken

31
mrt

ORA - 4T - Inhaalmoment SE3

31
mrt

WIL - 5H en 6V - Toetsenperiode (incl. mondelingen)