Regius College Schagen

Agenda overzicht

Agenda voor het schooljaar 2019 / 2020

3
okt

Alle locaties - Studiedag - leerlingen zijn vrij

4
okt

Regius Debaters - Benelux Debatcompetitie in Montessori Lyceum Den Haag

7
okt

WIL - 3HV - informatieavond profielkeuze/ouderavond (oude aula)

7
okt

ORA - Informatieavond 2TL

7
okt

EMM - klas 2 - Voorlichting profielkeuze

De inloop is tussen 18.30 uur en 18.45 uur. De avond eindigt rond 20.45 uur.

9
okt

WIL - 3HV - informatieavond profielkeuze/ouderavond (oude aula en nieuwe aula) Klasindeling volgt

10
okt

WIL - 5V - informatie studeren door studenten RUG op school

10
okt

WIL - 3HV - Theatervoorstelling "Hot Spot"

15
okt

WIL - 3HV - Theatervoorstelling "Hot Spot"

15
okt

WIL - 5V - Bezoek aan de Tweede Kamer Den Haag

16
okt

WIL - 4H - Stedelijk museum Alkmaar voor geschiedenisgroepen

16
okt

WIL - 3HV en 3ACC - bezoek WOI-museum

3AC3-3AC4-3A2-3H1-3H5-3AC1

17
okt

WIL - 4H - Stedelijk museum Alkmaar voor geschiedenisgroepen

17
okt

WIL - 4,5 en 6V - voorlichting Universiteit Twente op school

17
okt

WIL - 2e klas - Voorstelling en Rijksmuseum Amsterdam

2A1 en 2A2

18
okt

WIL - 3HV en 3ACC - bezoek WOI-museum

3H2-3H3-3G1-3H4-3AC2-3A1

19
okt

WIL - vanaf 11.35 - teambuilding klassen 3AC1 - 3AC3 - 3A1 - 3A2 - 3H1 - 3H5

tot 19 september

21
okt

Alle locaties - Herfstvakantie t/m 25 oktober

28
okt

ORA - 4T - Start SE1

31
okt

EMM - HOF - Studiemiddag

31
okt

WIL - 5H en 6V - excursie Archief Alkmaar

Voor leerlingen met profielwerkstuk voor geschiedenis