Regius College Schagen

Aanmelden bij het Regius College

Aanmelden brugklas

U kunt uw zoon of dochter voor het schooljaar 2022 - 2023 rechtstreeks bij ons aanmelden op een van de volgende twee manieren:

  1. U vult via onderstaande link de aanmelding digitaal in en ontvangt binnen een uur na verzending een ontvangstbevestiging per e-mail;
  2. U print onderstaand aanmeldingsformulier uit, vult dit volledig in en stuurt het vervolgens per post naar het Regius College ter attentie van de leerlingenadministratie, antwoordnummer 709, 1740 WB in Schagen (een postzegel is niet nodig).

Voor leerlingen/ouders die geen gebruik kunnen maken van de inschrijfmogelijkheden zoals hierboven genoemd onder de punten 1 en 2, organiseren wij op 2 maart 2022 een telefonische inschrijfmiddag. Ouders kunnen hiervoor een afspraak maken met de leerlingadministratie via telefoonnummer 0224-297841.

1. Digitale aanmeldingslink

Direct naar het digitale aanmeldingsformulier.

2. Aanmeldingsformulier om per post te verzenden

Aanmeldingsformulier brugklas 2022-2023 (1).docx

Begin april ontvangen alle aangemelde leerlingen een bevestiging van hun aanmelding. Op woensdag 22 juni 2022 (onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom corona) organiseren wij een middag waarop de nieuwe brugklasleerlingen alvast kunnen kennismaken met hun aanstaande klasgenoten en mentor. Dezelfde avond is er een kennismakingsbijeenkomst voor de ouder(s)/verzorger(s).

Formulier warme overdracht ten behoeve van de basisscholen

informatie warme overdracht OSO 2022-2023.dotx

Aanmelden voor de hogere leerjaren 

Voor een aanmelding voor leerjaar 2 en hoger vragen wij u contact op te nemen met de leerlingenadministratie via telefoonnummer 0224 - 297841 of door een mail te sturen naar leerlingadministratie@regiuscollege.nl. U wordt dan in contact gebracht met de betreffende teamleider. Hiermee zet u de eerste stap in de aanmeldingsprocedure voor het Regius College. 

Voor verdere vragen over aanmeldingen kunt u mailen naar leerlingadministratie@regiuscollege.nl.