Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Vwo-brugklas

Verschil vwo-brugklas en havo/vwo-brugklas

In de vwo-klassen wordt leerstof ingedikt. De leerlingen krijgen de meest elementaire kennis en inzichten aangereikt, die nodig zijn om onderwerpen te begrijpen. Van de leerlingen wordt verwacht, dat ze in staat zijn hiermee zelfstandig verder te studeren. Daarnaast werken de leerlingen systematisch de verdiepings- en verrijkingsstof door, wordt er weinig herhaald, gaan de leerlingen in een hoger tempo door de stof en maken de leerlingen de toetsen op Vwo-niveau.

Projecten

In de vwo-brugklas staat op het lesrooster een blokuur projecttijd geroosterd. In dit blokuur gaan leerlingen in groepjes werken aan grote vakoverstijgende projecten. In het eerste halfjaar werk je aan twee projecten “Ken je klas” en “Multiculti”. Deze projecten doen een beroep op onderzoeksvaardigheden (“science”). In het tweede halfjaar ontwerpen leerlingen een eigen onderzoek. Daarnaast maken leerlingen tijdens de tweede helft van het schooljaar kennis met verhalen uit de Klassieke Oudheid en onderzoeken zo of zij in klas 2 willen doorstromen naar het gymnasium. 

In het mentoruur en tijdens het werken in de projecttijd wordt speciale aandacht besteed aan vaardigheden zoals: de communicatie in de groep, samenwerken, plannen, presenteren en reflecteren. Dit doen we met behulp van “ontwikkellijnen”. Met ontwikkellijnen krijgen leerlingen inzicht in en feedback op hun groei in de vaardigheden.

Sociaal functioneren

Verder is er veel aandacht voor het sociale functioneren van deze groep leerlingen, die het op de basisschool gemakkelijk heeft gehad; immers op de basisschool hebben zij steeds tot de top van de klas behoord, met relatief weinig inspanning. Leren leren en een andere rol innemen in de klas, kan een nieuwe ervaring zijn voor deze groep leerlingen.

Begeleiding

Elke leerling heeft een mentor. De mentor en zijn/haar leerlingen zien elkaar een aantal keren per week: tijdens de reguliere vaklessen, maar ook tijdens het mentoruur. De mentor begeleidt de klas als groep, heeft oog voor het groepsproces, maar voert ook individuele begeleidingsgesprekken waarin hij de vinger aan de pols houdt en samen met de leerling zoekt naar oplossingen voor mogelijke problemen.

Voor wie?

De vwo-brugklas is voor leerlingen die van de basisschool een vwo-advies hebt gekregen. Deze leerlingen kunnen naar de vwo-brugklas op het Regius College. Natuurlijk is het belangrijk dat de leerling gemotiveerd is voor deze keuze en dat hij/zij doorzettingsvermogen hebt. Deze leerling was vaak de beste van de klas. Nu gaat de leerling samenwerken met leerlingen die ook goed kunnen leren, waardoor leerlingen meer uitgedaagd worden.