Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Onderbouw havo/vwo Regulier

De kerndoelen voor het voortgezet onderwijs zijn het uitgangspunt. In deze kerndoelen staat omschreven welke kennis en vaardigheden leerlingen in de onderbouw aangeboden krijgen. Met andere woorden: Wat moeten leerlingen kennen en kunnen.

In de reguliere onderbouw havo/vwo krijgen de leerlingen vijftien vakken aangeboden. Omdat we taal en rekenen belangrijke basisvaardigheden vinden, volgen de leerlingen in de brugklas een taal- en rekenuur. De leerstof wordt aangeboden aan de hand van een bestaande lesmethode. Er wordt in vergelijking met Accent meer klassikaal gewerkt.

Begeleiding

Elke leerling heeft een mentor/leermeester. De mentor/leermeester en zijn leerlingen zien elkaar een aantal keren per week: tijdens de reguliere vaklessen, maar ook tijdens het mentoruur. De mentor begeleidt de klas als groep, heeft oog voor het groepsproces, maar voert ook individuele begeleidingsgesprekken waarin hij de vinger aan de pols houdt en samen met de leerling zoekt naar oplossingen voor mogelijke problemen.

Daarnaast is er aandacht voor vakhulp en studiebegeleiding. Vakhulp in een vak geeft de leerling de mogelijkheid opgelopen achterstanden te herstellen. Tijdens de uren studiebegeleiding kunnen leerlingen werken aan het in praktijk brengen van leerstrategieën tijdens het werken aan huiswerk en voorbereiding op toetsen.  Er wordt extra aandacht besteed aan taal en rekenen.

Voor wie?

Voor leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies.