Regius College Schagen

Privacy op het Regius College

Het zal niemand zijn ontgaan. Vanaf 25 mei jl. is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Dit betekent dat wij als school de afgelopen maanden kritisch hebben gekeken naar ons privacybeleid en of we alles volgens deze Europese verordening hebben georganiseerd. Gelukkig voldeden wij al aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De komende periode zullen wij ons beleid nóg verder toetsen aan de verscherpte eisen van de AVG. Wij zullen leerlingen, ouders en medewerkers hierover informeren.

De website en social media worden ook onder de loep genomen en hiervoor zullen verscherpte richtlijnen worden opgesteld. Voor acute zaken hierover (opmerkingen over of verwijdering van berichten of fotografie) kunt u contact opnemen via privacy@regiuscollege.nl.

Privacyverklaring & Verwerkingsregister

Klik hier om onze privacyverklaring te lezen.
Binnenkort komt hier ook het verwerkingsregister te staan.

Meer informatie

Voor al uw vragen over privacy kunt u terecht bij onze privacy officer via privacy@regiuscollege.nl

Contactinformatie Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld, te weten Jacques Eding MSc van Privacy Management Partners. De FG is onafhankelijk en controleert of onze organisatie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft.

U kunt de functionaris per e-mail bereiken via: FG@pmpartners.nl

Belangrijke documenten over privacy