Regius College Schagen

Bestuur en toezicht

Vanaf 1 januari 2022 zijn het Regius College Schagen en het  Trinitas College Heerhugowaard bestuurlijk gefuseerd. Samen gaan we bestuurlijk verder onder de naam Pontis Onderwijsgroep.

Door de krachten te bundelen kunnen beide scholen nog beter hun gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap realiseren, ook in deze tijden van een groeiend lerarentekort en een dalend leerlingenaantal.

Op de scholen zelf zal er weinig te merken zijn van de fusie. De scholen behouden hun eigen namen en directie.

Informatie over ondermeer het bestuur, de raad van toezicht en de organisatiestructuur is te vinden op www.pontis.nl