Regius College Schagen

Melding van ziekte en overige absentie

Als een leerling lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, dan dient dit vóór 9.00 uur ’s morgens gemeld te worden via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. Eventueel (maar niet langer noodzakelijk) kunt u het verzuim ook telefonisch doorgeven aan de sectoradministratie: 0224 - 297841. Na afloop van de periode van afwezigheid dient een "hersteld melding" te worden gedaan via het formulier verantwoording verzuim.

Als verzuimde uren niet zijn gemeld via het ouderportaal, worden deze uren beschouwd als ongeoorloofd verzuim/spijbelen. 

Bij “gepland” verzuim (bijvoorbeeld voor medische afspraken, orthodontist- of tandartsbezoek), vragen wij u dit uiterlijk twee dagen van tevoren te melden via het formulier verantwoording verzuim. De melding dient op zijn laatst op de dag van het verzuim te worden gedaan. Dit geldt ook als een leerling moet verzuimen tijdens mentoruren of tijdens niet lesgebonden activiteiten zoals sportdagen en excursies. Leerlingen ouder dan 18 jaar moeten een verzuimbriefje inleveren. Zij halen dit briefje bij de administratie in B71 en leveren dit daar ook weer in. 

Als een leerling tijdens de lestijd ziek wordt en naar huis wil, meldt hij of zij zich af bij de conciërges. Vervolgens geeft u via het ouderportaal of telefonisch de ziekmelding door. Na afloop van de ziekteperiode meldt u uw zoon of dochter weer beter (hersteld melding) via het ouderportaal. Voor leerlingen van de locatie Oranjelaan geldt dat, als de conciërges er niet zijn, zij zich melden bij de sectoradministratie in B71. Een medewerker van de administratie belt naar één van de ouders/verzorgers om te laten weten dat hun zoon of dochter naar huis komt. Zo bent u op de hoogte dat uw zoon of dochter naar huis gaat of dat hij of zij eventueel opgehaald moet worden. 

 

Melding absentie bij schoolexamentoets (SE/PTA) 

Heeft uw zoon of dochter een schoolexamentoets (PTA toets), dan moet u op de dag van afname vóór aanvang van de toets (nogmaals) een PTA-ziekmelding doen via het ouderportaal (PTA-afmelding). Dit is belangrijk voor het opstarten van de inhaalprocedure.  Na de PTA-ziekmelding via het ouderportaal hoeft u geen telefonische afmelding meer te doen.

Voor bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften enzovoort, is een apart formulier verkrijgbaar bij de administratie. Ook kunt u dit formulier downloaden vanaf deze site (klik hier voor informatie over dit onderwerp en het formulier bijzonder verlof).
Het aanvragen van bijzonder verlof dient tenminste zes weken van tevoren te gebeuren. 

 zie ook voor vmbo-Pro de regeling te laat, absent en uit de les verwijderd
 zie ook voor havo/vwo de regeling absentie