Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Keuzebegeleiding en decanaat

Keuzebegeleiding

Aan de hand van de methode 'Keuzebegeleiding' helpt de mentor de leerling bij het verkrijgen van een beter zelfbeeld. Hierbij is sprake van een bewustwordingsproces, waarbij de leerling zicht krijgt op de eigen mogelijkheden en interesses. De methode doorwerkend ontstaat er een beeld van de eigen omgeving, de school, de leerwegen, arbeid, arbeidsmarkt, werk, beroepen en invloeden van buitenaf. Uiteindelijk kan er na veel wikken en wegen een keuze gemaakt worden.

Snuffelstage

In het kader van keuzebegeleiding gaan de leerlingen tijdens het eerste en tweede leerjaar enkele dagen kijken in een organisatie of bedrijf. Dit organiseren de leerlingen onder begeleiding van de mentor.

Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) (2e leerjaar)

Oriëntatie op Studie en Beroep vindt plaats tijdens het tweede leerjaar voor leerlingen van het vmbo BL en KL. OSB is een traject waarbij leerlingen worden begeleid bij het kiezen van een sector/afdeling voor de leerjaren 3 en 4. Bij de begeleiding worden twee zaken onderscheiden, te weten:
- Voorlichting door de mentor tijdens de mentorlessen (de mentor maakt hierbij gebruik van de methode 'Keuzebegeleiding').
- PSO (Praktische Sector Oriëntatie) waarbij de leerling elke op onze school aanwezige sector/afdeling gaat bezoeken.

Praktische Sector Oriëntatie (PSO)

Op donderdag van 12.45 tot 14.15 uur bezoeken de leerlingen onder begeleiding van de mentor, de afdelingen van onze school. Na een eerste kennismakingsronde wordt er aan de leerlingen gevraagd drie afdelingen te kiezen waarvan ze iets meer van willen weten. In een volgende periode worden deze drie afdelingen wat uitgebreider bezocht (vier weken). Zo wordt er meer inzicht verkregen in zowel de mogelijkheden als onmogelijkheden van de afdelingen door ook praktisch bezig te zijn. Gedurende de laatste paar maanden van het schooljaar volgen de leerlingen PSO in de door hen gekozen – definitieve – afdeling.

Projecten en excursies

Gedurende het schooljaar wordt er ook een tweetal projectmiddagen besteed aan de afdelingskeuze. Hiernaast worden er nog diverse excursies georganiseerd. Er komt in oktober een promo-trailer voor de afdeling instalectro. In december kunnen leerlingen kiezen om een bezoek te brengen aan Espeq in Heerhugowaard en in januari gaan geïnteresseerden voor een dagexcursie naar Corus in IJmuiden.

Belangstellingstest

In maart maakt elke leerling een belangstellingstest. Rond deze tijd wordt er namelijk gevraagd om te komen tot een definitieve keuze. Voor leerlingen die het al weten is de test vaak een bevestiging. Voor de twijfelaars kan de test net het hulpmiddel zijn dat nog nodig was. Indien een leerling zou willen kiezen voor een sector/afdeling die we niet binnen onze scholengemeenschap kunnen aanbieden, kan er na overleg met de decaan altijd gekeken worden of er contact gelegd kan worden met een collega-school in de regio.

De decaan

De decaan in de onderbouw is mevrouw M. Beukers. Voor meer informatie en vragen kunt u contact met haar opnemen via het centrale nummer 0224 - 297841.