Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Dienstverlening en Producten

Naast de ‘traditionele’ beroepsgerichte profielen kent het vmbo sinds enkele jaren ook een breed oriënterend profiel dat niet aan één sector of werkveld is gebonden: dienstverlening en producten. Dit profiel biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren op de wereld van arbeid en beroep.
 
Benieuwd hoe Dienstverlening en Producten (D&P) er op het Regius College vmbo BL/KL uitziet?
Bekijk de onderstaande video!
 

Informatie over de vakken, profieldelen en keuzevakken in leerjaar 3 en 4