Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Melding van ziekte en overige absentie

Als een leerling lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, moet dit vóór 9.00 uur ’s morgens gemeld worden via het formulier verantwoording verzuim op het ouderportaal. Het verzuim kan eventueel (maar niet meer noodzakelijk) ook telefonisch worden doorgegeven aan de administratie op het nummer 0224 - 297841. Na afloop van de periode van afwezigheid, moet er een "hersteld melding" worden gedaan via hetzelfde formulier.

Als uren van verzuim niet zijn gemeld via het ouderportaal, zullen ze beschouwd worden als ongeoorloofd verzuim/spijbelen. 

Bij “gepland” verzuim zoals medische afspraken of bezoek aan de orthodontist of tandarts, verzoeken wij u dit tenminste twee dagen van tevoren aan te geven via het formulier verantwoording verzuim. Het verzuim dient op zijn laatst op de dag van het verzuim te worden gemeld. Dit geldt ook voor verzuim tijdens mentoruren of niet lesgerelateerde activiteiten zoals sportdagen en excursies.

Het is belangrijk dat de afwezigheid van de leerling tijdig en correct wordt gemeld, zodat de school een juist beeld heeft van de afwezigheid en de leerling niet als ongeoorloofd afwezig wordt beschouwd. Als de afwezigheid niet is gemeld, zal dit gevolgen kunnen hebben voor de verzuimregistratie en eventuele verzuimbegeleiding. Het is ook belangrijk om tijdig de hersteld melding door te geven, zodat de school weet dat de leerling weer aanwezig is en deze niet hoeft te zoeken.

Een leerling meldt zich af bij de conciërges als hij of zij tijdens de lestijd ziek wordt en naar huis wil. De ouder of verzorger geeft vervolgens de ziekmelding door via het ouderportaal en na afloop van de ziekteperiode melden ze hun zoon of dochter weer beter via hetzelfde ouderportaal. Voor leerlingen van de locatie Oranjelaan geldt dat, als de conciërges er niet zijn, zij zich moeten melden bij de administratie in B71. Een medewerker van de administratie zal dan contact opnemen met één van de ouders/verzorgers om hen op de hoogte te stellen dat hun zoon of dochter naar huis gaat, of dat hij of zij eventueel opgehaald moet worden. Op deze manier bent u op de hoogte van de situatie en kunt u passende maatregelen nemen. 

 

Melding absentie bij schoolexamentoets (SE/PTA) 

Heeft uw zoon of dochter een schoolexamentoets (PTA toets), moet u op de dag van afname vóór aanvang van de toets (eventueel nogmaals) een PTA-ziekmelding doen via het ouderportaal (PTA-afmelding). Dit is belangrijk voor het opstarten van de inhaalprocedure.  Houd er rekening mee dat afmelding voor de PTA-toets altijd tijdig en op de dag van afname moet worden doorgegeven om de inhaalprocedure op tijd te kunnen starten.

 

Bijzonder verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften enzovoort, is een apart formulier verkrijgbaar bij de administratie. U kunt dit formulier ook downloaden vanaf deze site (klik hier voor informatie over dit onderwerp en het formulier bijzonder verlof). Het is verstandig om op tijd de aanvraag in te dienen, zodat er voldoende tijd is om de aanvraag te verwerken en de noodzakelijke stappen te ondernemen. Zonder goedkeuring van het bijzonder verlof door de teamleiding, dient uw zoon of dochter op school aanwezig te zijn.

 zie ook voor vmbo-Pro de regeling te laat, absent en uit de les verwijderd
 zie ook voor havo/vwo de regeling absentie