Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Absentie 

Als een leerling lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, moet dit vóór 9.00 uur ’s morgens gemeld worden via het formulier verantwoording verzuim op het ouderportaal. Het verzuim kan eventueel (maar niet meer noodzakelijk) ook telefonisch worden doorgegeven aan de administratie op het nummer 0224 - 297841. Na afloop van de periode van afwezigheid, moet er een "hersteld melding" worden gedaan via hetzelfde formulier.

Als uren van verzuim niet zijn gemeld via het ouderportaal, zullen ze beschouwd worden als ongeoorloofd verzuim/spijbelen. 

Bij “gepland” verzuim zoals medische afspraken of bezoek aan de orthodontist of tandarts, verzoeken wij u dit tenminste twee dagen van tevoren aan te geven via het formulier verantwoording verzuim. Het verzuim dient op zijn laatst op de dag van het verzuim te worden gemeld. Dit geldt ook voor verzuim tijdens mentoruren of niet lesgerelateerde activiteiten zoals sportdagen en excursies.

Voor het aanvragen van bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften enzovoort, is een apart formulier verkrijgbaar bij de administratie. U kunt dit formulier ook downloaden vanaf deze site (klik hier voor informatie over dit onderwerp en het formulier bijzonder verlof). Het is verstandig om op tijd de aanvraag in te dienen, zodat er voldoende tijd is om de aanvraag te verwerken en de noodzakelijke stappen te ondernemen. Zonder goedkeuring van het bijzonder verlof door de teamleiding, dient uw zoon of dochter op school aanwezig te zijn.

Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt en naar huis wil gaan, wordt de leerling door de docent naar de teamleider gestuurd. Als de teamleider akkoord is met de ziekmelding, stuurt deze de leerling door naar de conciërge die contact opneemt met thuis. Na afloop van de periode van afwezigheid doet de ouder/verzorger een hersteld melding via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal.

Wanneer een leerling zich niet heeft afgemeld en/of geen toestemming heeft gekregen om naar huis te gaan, wordt dit als ongeoorloofd verzuim aangemerkt.