Regius College Schagen

MZR Praktijkonderwijs

Het Regius College heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast hebben de afdelingen havo/vwo, vmbo en het Praktijkonderwijs ieder hun eigen medezeggenschapsraad (MZR).

MZR Praktijkonderwijs

De MZR Praktijkonderwijs bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Zij worden gekozen uit deze drie geledingen. De zittingsduur van elk lid is vier jaar. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld. Zolang zij deel uitmaken van de school zijn zij direct herkiesbaar. Omdat de populatie leerlingen en daarmee de ouders/verzorgers voortdurend wisselt, is de MZR steeds op zoek naar kandidaten om de openvallende plaatsen te bezetten. De onderwerpen die de MZR bespreekt met de sectordirectie, hebben te maken met onderwijs en huisvesting. Eigenlijk gaat het hier om alle onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de sector.

Samenstelling

De MZR vmbo bestaat uit de volgende personen:
Namens personeel: mevrouw K. Meskers, de heer J. van Dijk, de heer E. Suurendonk en mevrouw J. van Spaandonk
Namens ouders/leerlingen: mevrouw D. de Bruin en mevrouw W. ter Wiel
Namens leerlingen: vacature

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de MZR Praktijkonderwijs kunt u zich richten tot mevrouw J. van Spaandonk, spj@regiuscollege.nl

De MZR vmbo is via onderstaand postadres te bereiken:
Postbus 282
1740 AG  SCHAGEN
 

 

Agenda's/actiepuntenlijst

Hieronder de agenda’s en actiepuntenlijst van de vergaderingen van de MZR Praktijkonderwijs.

  Naam   Grootte  
Verslag MZR Praktijkonderwijs 2018-11-15 (356 KB)