Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

MZR Praktijkonderwijs

De deelraad Pro bestaat uit drie personeelsleden, twee ouders en nog geen leerlingen. Zij worden gekozen uit deze drie geledingen. De zittingsduur van elk lid is vier jaar. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld. Zolang zij deel uitmaken van de school zijn de leden direct herkiesbaar. Omdat de populatie leerlingen en daarmee de ouders/verzorgers voortdurend wisselt, zijn de raden steeds op zoek naar kandidaten om de openvallende plaatsen te herbezetten. De onderwerpen die de MZR bespreekt met de sectordirectie, hebben te maken met onderwijs en huisvesting. Eigenlijk gaat het hier om alle onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de sector.

Contact

De MZR van het praktijkonderwijs is via onderstaand postadres te bereiken:
Postbus 282
1740 AG  SCHAGEN