Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Sectorbeleidsplan

De sectordirectie maakt op basis van de Regius Koers elke twee jaar een sectorbeleidsplan. Daarin staat beschreven hoe de Regius Koers wordt ingevuld voor de sector havo/vwo. We kijken terug op de resultaten van onze inspanningen en op basis daarvan borgen we wat goed gaat en bepalen we welke ontwikkelingen nog aandacht nodig hebben.

Link naar het sectorplan 2021-2022