Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Inspraak

We vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en personeel met ons meedenken.
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen:

Medezeggenschapsraad

De formele inspraak is geregeld via de wet medezeggenschap scholen (WMS).
Dit deel ligt voor de sector bij de medezeggenschapsraad

Deelouderraad

Daarnaast hebben we een deelouderraad (DOR). Tijdens de bijeenkomsten van de deelouderraad wisselen ouders en schoolleiding van gedachten over diverse onderwerpen. Regelmatig wordt een specifiek thema zoals begeleiding, kwaliteitszorg of communicatie besproken. Er worden geen individuele problemen van ouders of leerlingen besproken. Daarvoor is de vakdocent of mentor het eerste aanspreekpunt. 

U kunt contact opnemen met de DOR via e-mail: deelouderraadwil@regiuscollege.nl

Leerlingenraad

En natuurlijk is er de leerlingenraad: een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet voor de leerlingen van het Regius College. Zij zijn het aanspreekpunt waar leerlingen terecht kunnen met problemen, opmerkingen of suggesties.
Ook organiseren zij feesten en activiteiten.