Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ons onderwijs

De uitgangspunten van de sector havo/vwo zijn de twee kernwaarden uit 'De Regius Koers 2022'.
Hieronder beschrijven we hoe wij hier invulling aan geven.

Wij verwijzen u voor meer informatie over ons onderwijs ook graag naar het havo/vwo deel van de schoolgids  en de filmpjes over onze locatie.

Aandacht voor elkaar

Leerlingen hebben een leermeester of mentor die signaleert hoe het met ze gaat.
Hij of zij onderhoudt ook de contacten met de vakdocenten en ouders en geeft zijn of haar leerlingen advies.

Aandacht voor elkaar is ook aandacht voor verschillen bij groepen leerlingen. Sommige leerlingen hebben veel ondersteuning nodig, anderen weinig. Dit geldt niet alleen voor de begeleiding maar ook voor het werken in de klas. 
Er lopen diverse projecten om te onderzoeken hoe we op vakniveau meer kunnen inspelen op de niveauverschillen tussen leerlingen. Er zijn tal van activiteiten in en buiten de lessen, om te ontdekken waar de talenten van de leerlingen liggen.

Werken aan goede resultaten

We analyseren jaarlijks de examen- en rapportcijfers en hoeveel leerlingen er zonder doubleren hun examen halen.
Op basis hiervan stellen we ons onderwijsprogramma bij.

Om tot goede resultaten te komen werken we samen met andere scholen, universiteiten en hogescholen.
Hierdoor is het mogelijk om eigen ervaringen met die van anderen uit te wisselen en de laatste inzichten in te zetten bij het onderwijs van de betrokken vakken of afdeling. Klik op de naam van het netwerk (zie hieronder) voor meer informatie.

Bèta-partners en Jet-Net (activiteiten ter bevordering van bèta)

VECON

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland