Regius College Schagen

Wijziging dienstregeling buslijnen

13 juli 2018 PrO, Vmbo BL/KL, Vmbo TL, Vwo, Havo,

In de pers heeft u kunnen lezen over de aanstaande wijzigingen in de dienstregeling van Connexxion in de regio, die in de zomervakantie ingaat. Veel van onze leerlingen maken gebruik van het openbaar vervoer. Vooral de dienstregeling van de buslijnen 152 en 652 is gewijzigd.

Begin november 2017 werden wij geconfronteerd met deze gewijzigde vervoersplannen in de Kop van Noord-Holland. Op ons verzoek heeft er toen een overleg plaatsgevonden met Connexxion, de Provincie Noord-Holland, de gemeente Schagen en het Clusius College. Wij hebben in dit overleg ons ongenoegen geuit over de geplande wijzigingen zonder dat wij hierin als gesprekpartner zijn gekend. We hebben onze bezwaren toegelicht en aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar een handhaving van de huidige situatie. Dit blijkt echter niet (politiek) haalbaar te zijn, met als argument de complexiteit van de gehele vervoersplanning.

Het spijt ons dan ook dat deze versobering van de buslijnen buiten onze invloed om is doorgezet door de provincie Noord-Holland. Dit ondanks het feit dat wij duidelijk onze bezwaren hebben neergelegd. Over een jaar vindt een evaluatie plaats. Wij zullen ons dan wederom inzetten om structurele vervoersverbindingen, vooral tussen Julianadorp en Schagen, te bewerkstelligen.

De nieuwe dienstregeling gaat in op 22 juli.

Ga terug