Regius College Schagen

Updates Coronavirus

2 oktober 2020 PrO, Vmbo BL/KL, Vmbo TL, Vwo, Havo,

Verzonden brieven

Belangrijke informatie

Update

Update 25 september 2020 - Start schooljaar

 2020-09 Beslisboom 12 plus - thuisblijven of niet.pdf

Update 15 augustus 2020 - Start schooljaar

Hopelijk kijken jullie terug op een mooie zomer, ook al is die wellicht niet zo vanzelfsprekend verlopen als de afgelopen jaren.  

Niets is meer vanzelfsprekend

Net als de periode voor de zomervakantie lijkt niets meer vanzelfsprekend te zijn. Na de langste hittegolf ooit in Nederland gemeten gaan we maandag weer van start met een nieuw soort anderhalve meter onderwijs: leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden, voor onderwijspersoneel blijft wel gelden dat zij anderhalve meter afstand moeten houden, onderling en ten opzichte van leerlingen. Vanaf maandag gaan dus alle leerlingen weer naar school. Wel zijn er nog beperkingen, die voortvloeien uit de inmiddels bekende RIVM-richtlijnen: leerlingen en onderwijspersoneel met gezondheidsklachten, die kunnen wijzen op corona, worden geacht thuis te blijven en laten zich zo snel mogelijk testen.

Ons onderwijs vanaf maandag 17 augustus

Vanaf aanstaande week komen alle leerlingen weer naar school en zijn ook de aula’s weer open (inclusief de catering). We volgen daarbij het protocol van de VO-raad en de vakbonden dat een uitwerking is van de RIVM richtlijnen  Protocol VO-Raad.pdf

De lokalen zijn zo ingericht dat de docent anderhalve meter afstand tot de leerling kan houden. Het uitgangspunt is: de docent blijft zo veel als mogelijk in het lokaal en de leerlingen wisselen. De inmiddels bekende hygiënemaatregelen worden daarbij in acht genomen.

Ventilatie in onze gebouwen

Naast RIVM-maatregelen zoals afstand houden en handen wassen, draagt ook goede ventilatie bij aan het verminderen van de overdracht van infectieziekten. Het RIVM adviseert ons te ventileren volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw en de gebruiksfunctie. Aan die eisen voldoen we. 

In alle aula’s en de lokalen en gymzalen die zijn ver- of gebouwd vanaf 2005, zorgen mechanische ventilatiesystemen voor luchttoe- en afvoer. Er is dus geen sprake van recirculatie. Deze systemen worden goed onderhouden. Deze week heeft een monteur, op ons verzoek, alle systemen nog eens extra gecontroleerd.  

 In de overige lokalen, gymzalen en kantoren is sprake van natuurlijke ventilatie door middel van ventilatieroosters en te openen ramen. Met eenvoudige middelen kunnen we de ventilatie in deze ruimten op korte termijn verder verbeteren door ramen, gevelroosters en deuren zoveel mogelijk open te zetten tijdens lestijd. Dit zal in principe tot de herfstvakantie van toepassing zijn. 

Indien aanvullende maatregelen op dit terrein door de overheid verplicht worden gesteld, dan zullen we daar zo snel mogelijk uitvoering aan geven.

Thuisblijven en testen

Voor zowel onze leerlingen als de collega’s geldt: blijf thuis bij milde klachten en laat je zo snel mogelijk testen door de GGD. Heb je ernstige klachten? Neem dan contact op met de huisarts.

Leerlingen kunnen een afspraak voor een coronatest maken door te bellen met het landelijk callcenter op 0800-1202. Een afspraak kan ook online worden gemaakt op www.coronatest.nl. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. GGD Hollands Noorden heeft op dit moment teststraten in Alkmaar en Hoorn. Eind augustus start ook een teststraat in Den Helder. De testuitslag duurt zo’n 24 tot 48 uur. Tot die tijd moet de geteste persoon thuisblijven.

 Wat als er iemand op het Regius College is met COVID-19?

Het is belangrijk om bij een besmetting snel maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Dit doen we op dat moment in nauw overleg met de GGD Holland Noorden. Het Regius College kan meestal gewoon openblijven. Het proces ziet er vervolgens globaal als volgt uit (bron: Informatiebrief COVID-19 voortgezet onderwijs, GGD Holland Noorden, augustus 2020).

Isolatie van de patiënt

De besmette persoon gaat thuis in isolatie. De isolatie duurt in de meeste gevallen minimaal 7 dagen vanaf de start van de klachten. De isolatie stopt wanneer de klachten meer dan 24 uur verdwenen zijn.

Bron- en contactonderzoek

De GGD bespreekt met de besmette persoon met wie hij of zij contact heeft gehad tijdens en vlak voor de start van de klachten. Ook probeert de GGD een mogelijke bron te achterhalen.

Contacten in quarantaine

De contacten van de besmette persoon krijgen bepaalde leefregels. Huisgenoten en mensen die met die besmette persoon nauw contact hebben gehad (bijvoorbeeld hele dag samen optrekken, logeren, etc.), moeten 14 dagen thuis in quarantaine. Zij mogen in die periode niet naar school. Personen waarmee de besmette persoon contact heeft gehad dat niet nauw was, mogen wel naar school komen. Zij moeten 14 dagen extra op hun gezondheid letten. Dit laatste geldt meestal voor klasgenoten en de docenten.

Terug van vakantie uit een risicoland

In de zomerperiode zijn leerlingen misschien in het buitenland geweest. Sommige (delen) van landen hebben een oranje of rood reisadvies gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit kan consequenties hebben voor terugkerende reizigers. Dit zijn de regels:

  • Reizigers die terugkomen uit een oranje of rood land krijgen van de overheid het dringende advies om 14 dagen in thuis quarantaine te gaan.
  • Minister de Jonge heeft aangegeven dat het niet nodig is voor leerlingen in deze situatie een verzuimmelding te doen bij de leerplichtambtenaar. Het belang van de volksgezondheid is het meest zwaarwegend.
  • De kleur van het land op het moment van terugkomst in Nederland is daarbij leidend. Zie voor meer informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

 Tot slot

Met de start van het schooljaar breekt er opnieuw een uitdagende tijd aan met onzekerheden en mogelijk ook zorgen. Maar er is ook de vaste overtuiging - op basis van de ervaringen van voor de zomervakantie - dat we het samen met jullie voor elkaar krijgen om ook in deze onzekere tijden goed en veilig onderwijs te bieden. Dit alles in de wetenschap dat onderwijs is aangemerkt als een van de vitale sectoren in onze samenleving.

 De COVID-19-epidemie en de bestrijding ervan is dynamisch. Wat vandaag geldt, kan morgen weer anders zijn. We zullen ons uiterste best doen jullie tijdig te informeren over eventuele wijzigingen in onze werkwijze.

Voor nu wens ik iedereen een mooi en bovenal gezond nieuw schooljaar toe. 


 

 

Ga terug