Regius College Schagen

Schoolgids en sectorwijzers 2019-2020 en aan te schaffen materialen brugklasleerlingen

16 juli 2019 PrO, Vmbo BL/KL, Vwo, Havo,

Hieronder vindt u de schoolgids en de sectorwijzers havo/vwo en vmbo/pro voor het schooljaar 2019-2020 alsmede de overzichten van aan te schaffen materialen door de nieuwe brugklasleerlingen per locatie.

De schoolgids 2019-2020 verschijnt later.

Schoolgids

 schoolgids 2019-2020 - deel algemeen.pdf

 schoolgids 2019-2020 - deel havo vwo.pdf

 schoolgids 2019-2020 - deel vmbo.pdf

 schoolgids 2019-2020 - deel praktijkonderwijs.pdf

 Schoolgids 2019-2020 - hoofdstuk financiën.pdf

Sectorwijzers en aan te schaffen materialen

 sectorwijzer havo-vwo 2019-2020.pdf

 aanschaf materialen leerlingen schooljaar 2019-2020 - havo-vwo - locatie Wilhelminalaan..pdf

 

 sectorwijzer vmbo-pro 2019-2020.pdf

 aanschaf materialen leerlingen schooljaar 2019-2020 - vmbo BL-KL - locatie Emmalaan.pdf

 aanschaf materialen leerlingen schooljaar 2019-2020 - vmbo TL en TL-havo - locatie Oranjelaan.pdf

 HOF aanschaf materialen door leerlingen schooljaar 2019-2020.pdf

 

 

Ga terug