Regius College Schagen

Regius College en Trinitas College samen bestuurlijk verder als Pontis Onderwijsgroep

22 december 2021 PrO, Vmbo BL/KL, Vmbo TL, Vwo, Havo,

Het Trinitas College en het Regius College gaan per 1 januari 2022 bestuurlijk fuseren. Door de krachten te bundelen kunnen beide scholen nog beter hun gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap realiseren, ook in deze tijden van een groeiend lerarentekort en een dalend leerlingenaantal.

Bij een fusie hoort een nieuwe naam, vanaf 1 januari 2022 gaan wij bestuurlijk samen verder als de Pontis Onderwijsgroep. Pontis is afgeleid van het Latijnse woord voor brug. De Pontis Onderwijsgroep slaat, op basis van de sterke pijlers van de scholen, een brug naar onze gezamenlijke toekomst. En waar een brug wordt gebouwd kan men verder, komen mensen bij elkaar en kan de omgeving groeien.

Op de vier scholen zelf zal er weinig te merken zijn van de fusie. De scholen behouden hun eigen sterke en bekende merknamen:
• Trinitas College Han Fortmann
• Trinitas College Johannes Bosco
• Regius College havo/vwo
• Regius College vmbo/pro
Daarnaast behouden de scholen hun huidige denominatie (respectievelijk katholiek en openbaar) en directie.

De Pontis Onderwijsgroep zal zichtbaar zijn in de communicatie richting de arbeidsmarkt en belanghebbenden/relaties in het
onderwijs, binnen de overheid en bij de samenwerkingsverbanden.

Anne Hoekstra, de huidige voorzitter college van bestuur van het Regius College, wordt de bestuurder van de Pontis Onderwijsgroep. Ton Heijnen, voorzitter van de raad van bestuur van het Trinitas College, en Tineke de Schepper, lid van het college van bestuur van het Regius College, stoppen als bestuurders na respectievelijk 45 en 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs.
De bestuurder en de medewerkers van de nieuw te vormen centrale ondersteunende diensten zullen onder de vlag van de
Pontis Onderwijsgroep naar buiten treden.

Ga terug