Regius College Schagen

De Regius Koers 2024

Aandacht met resultaat

Hieronder vindt u het koersdocument van het Regius College. In dit koersdocument staan onze ambities voor de periode 2018-2022. In april 2021 is met instemming van de GMR en goedkeuring van de Raad van Toezicht besloten om de Regius Koers 2018-2022 met twee jaar te verlengen.

De Regius Koers 2024 bouwt voort op de fundamenten van de vorige Koers. We zijn trots op wat we hebben bereikt. De resultaten van het Regius College zijn goed. We gaan daarom door op de ingeslagen weg om het beste uit de leerlingen en het beste uit onszelf te halen.

Anne Hoekstra,  College van Bestuur

 Regius Koers Boek 2022.pdf