Regius College Schagen

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. De Pontis Onderwijsgroep heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft het Regius college twee deelraden (Regius College havo/vwo en Regius College vmbo/pro). Meer informatie over de deelraden vindt u op de betreffende pagina's. 

Meer informatie over de GMR van Pontis Onderwijsgroep vindt u op www.pontis.nl