Regius College Schagen

De Regius Koers 2022

Aandacht met resultaat

Hieronder vindt u het koersdocument van het Regius College. In dit koersdocument staan onze ambities voor de periode 2018-2022. De nieuwe Koers is het resultaat van een gezamenlijke dialoog van collega’s binnen onze organisatie én andere betrokken partijen. De uitkomsten zijn in dit boekje op een mooie manier bij elkaar gekomen.

De Koers 2022 bouwt voort op de fundamenten van de vorige Koers. We zijn trots op wat we hebben bereikt. De resultaten van het Regius College zijn goed. We gaan daarom door op de ingeslagen weg om het beste uit de leerlingen en het beste uit onszelf te halen.

Deze nieuwe Regius Koers 2022 zal hierbij inspireren en richting geven!

Tineke de Schepper en Anne Hoekstra,  College van Bestuur

 Regius Koers Boek 2022.pdf