Regius College Schagen

Agenda overzicht

Agenda voor het schooljaar 2018 / 2019

1
apr

ORA - leerplichtspreekuur

10:00 - 12:00 uur

1
apr

WIL - start uitdelen 2e rapport

2
apr

ORA - 2TL - screening lengte en gewicht door de GGD

3
apr

ORA - 4TL - excursie Body Worlds en Artis te Amsterdam

Voor de leerlingen met biologie in hun pakket.

 

3
apr

WIL + ORA - examenfoto

3
apr

WIL - 5H en 6V - Uitdelen examenfoto, opgave herkansingen

3
apr

ORA - schoolexamen muziek 3T7 en 4 TL, avond

Aanvang: 19:00 uur.

4
apr

ORA - 2TL - screening lengte en gewicht door de GGD

4
apr

WIL - KM-examenconcert

5
apr

ORA - 4TL - herkansingen SE-3

Zodra bekend is welke leerlingen gaan herkansen, is het schema op de website te vinden bij de roosters.

8
apr

WIL - Contactmiddag en -avond n.a.v. 2e rapport

8
apr

WIL - 5H en 6V - Herkansingen

tot 9 april

Ook op 9 april 2019

9
apr

HOF/EMM - leerplichtspreekuur

10:00 - 12:00 uur

10
apr

EMM - studiemiddag

De leerlingen zijn vanaf 11.30 uur vrij.

10
apr

HOF - studiemiddag

De leerlingen zijn vanaf 11.30 uur vrij.

 

10
apr

PRO - studiemiddag

De leerlingen van klas 1, 2 en 3 zijn vanaf 12.00 uur vrij.

 

10
apr

ORA - studiemiddag - 30 minutenrooster

10
apr

WIL - 30-minutenrooster

11
apr

ORA - 2TL - Nask - Girlsday

11
apr

WIL - Contactmiddag en -avond n.a.v. 2e rapport

11
apr

WIL - 5H en 6V - proefexamens/lessen volgens rooster

Van 11 april t/m 8 mei.

15
apr

WIL - 3HV - inleveren definitieve profielkeuzeformulier

15
apr

ORA - 4TL - afname CSPE GL vak diensten en producten (praktijkexamen)

15
apr

WIL - Contactmiddag en -avond n.a.v. 2e rapport

16
apr

Een namens de deelouderraad georganiseerde avond

Ouderavond met "Team Daniëlle". Nicolette Koopen vertelt haar verhaal nadat op 26 juli 2016 haar dochter overleed aan de gevolgen van XTC.
Alleen toegang na opgave via het ouderportaal. Maximaal 2 ouders/verzorgers per leerling. Aanmelding staat open vanaf 27 maart tot 8 april 2019. VOL = VOL.

Inloop vanaf 19:15 uur. Start om 19:30 uur in de aula van de Emmalaan. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.

16
apr

ORA - 4TL - afname CSPE GL vak diensten en producten (praktijkexamen)

16
apr

WIL - 2AC - musical Accent

16
apr

WIL - 5H en 6V - presentaties genomineerde profielwerkstukken

17
apr

ORA - 3TL - sportdag

17
apr

ORA en HOF - examendossiers ophalen

Deze examendossiers dienen te worden ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) en donderdag 18 april te worden ingeleverd (verplicht).

17
apr

WIL - 4H en 4V KA excursie Stedelijk Museum Amsterdam

17
apr

WIL - 5H en 6V - examendossiers ophalen

Ophalen om 08:15 uur in de nieuwe aula.

18
apr

PRO en EMM - Emmadag

Sportdag.

18
apr

HOF, ORA en WIL - 4BL/KL, 4TL, 5H en 6V - kolderdag + inleveren getekend examendossier

Voor de Oranjelaan inleveren tussen 10:30 en 11:00 uur:
4T1, 4T2, 4T3 en 4T4             lokaal 189
4T5, 4T6, 4T7, 4T8 en 4T9     lokaal 190

Voor de Wilhelminalaan:
Tijdens het Kolderdag ontbijt in de aula moeten alle examenleerlingen de getekende examendossiers worden ingeleverd. 
Daarna start de Kolderdag.

22
apr

Alle locaties - meivakantie t/m 5 mei 2019

tot 6 mei