Regius College Schagen

Agenda overzicht

Agenda voor het schooljaar 2018 / 2019

1
feb

Alle locaties - Open dag 2019

 Alle locaties zijn geopend van 15.30-20.30 uur.

 

 Open Dag adv

 

4
feb

PRO - studiemiddag

De leerlingen van klas 1, 2 en 4 zijn vanaf 12.00 uur vrij.

6
feb

WIL - Informatieavond Accent ouders groep 8

Aula Wilhelminalaan

8
feb

ORA - 4TL - opgeven voor herkansing voor 10:00 uur

11
feb

WIL - 5H-6V - Contactmiddag en -avond n.a.v. 2e examendossier

11
feb

ORA - 4TL - oudergesprekken

11
feb

ORA - 4TL - oudergesprekken

12
feb

ORA - 4TL - oudergesprekken

12
feb

HOF/EMM - leerplichtspreekuur

10:00 - 12:00 uur

13
feb

WIL - 5H-6V - Contactmiddag en -avond n.a.v. 2e examendossier

13
feb

ORA - 4TL - oudergesprekken

14
feb

1HV - finale voorleeswedstrijd

18
feb

Alle locaties - voorjaarsvakantie t/m 24 februari 2019

tot 25 februari

25
feb

ORA - 2TL - voorlichtingsavond betreffende keuze voor het vakkenpakket in leerjaar 3

Locatie: aula Oranjelaan
Inloop: vanaf 19:15 uur
Tijd: 19:30 - 21:30 uur

26
feb

WIL - halfjaarlijkse wissel

26
feb

WIL - 30-minutenrooster

26
feb

ORA - studiedag