Regius College Schagen

Melden van ziekte en overige absentie

Havo/vwo (locatie Wilhelminalaan)

Als een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, geeft de ouder/verzorger dit vóór 09.00 uur
's-ochtends telefonisch door aan de sectoradministratie (tel.: 0224 – 297841) of via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. Na afloop van de periode van afwezigheid doet de ouder/verzorger een hersteld melding via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal.

Heeft uw kind een PTA toets, dan dient u op de dag van afname (nogmaals) een PTA ziekmelding te doen, dit in verband met het opstarten van de inhaalprocedure (zie het examenreglement).

Bij 'gepland' verzuim, zoals bezoek (tand)arts, graag uiterlijk twee dagen van tevoren de melding via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal doen of het verzuimbriefje inleveren bij sectoradministratie.

Voor bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften etc. is een apart formulier verkrijgbaar bij de teamleiders. Het aanvragen van dit bijzonder verlof dient tenminste 6 weken van tevoren bij de teamleider te gebeuren.

Zie verder de regeling absentie.

Vmbo/Pro (locaties Emmalaan, Hofstraat en Oranjelaan)

Als een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, geeft de ouder/verzorger dit zo spoedig mogelijk door via  het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. Meldingen kunnen evt. ook vóór  09.00 uur
’s-ochtends telefonisch door worden gegeven aan de sectoradministratie (tel.: 0224 – 297841).

Na afloop van de periode van afwezigheid doet de ouder/verzorger een hersteldmelding via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal.

Bij 'gepland' verzuim, zoals bezoek (tand)arts, dient de ouder/verzorger dit uiterlijk twee dagen van tevoren te melden via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. 

Voor bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften, begrafenis, talentenverlof etc. is een apart formulier verkrijgbaar via de website (en bij de administratie). Klik hier voor het formulier bijzonder verlof. 

Als een leerling tijdens de lestijd ziek wordt en naar huis wil, meldt hij/zij zich af bij de conciërges. Zijn zij niet bereikbaar dan gaat de leerling naar de sectoradministratie (kantoor B71). De leerling belt daar naar één van de ouders/verzorgers om te laten weten dat hij/zij naar huis komt. De ouders/verzorgers zijn zo op de hoogte dat de leerling naar huis gaat of opgehaald kan worden. De ouder/verzorger geeft via het ouderportaal of telefonisch de ziekmelding door.
Na afloop van de ziekteperiode meldt u uw kind weer beter via het ouderportaal (formulier verantwoording verzuim).

Wanneer een leerling zich niet heeft afgemeld en/of geen toestemming heeft gekregen om naar huis te gaan, wordt dit als ongeoorloofd verzuim aangemerkt.

Zie verder de regeling verzuim