Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Melding van ziekte en overige absentie

Als een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, dan geeft de ouder/verzorger dit vóór 09.00 uur ’s-ochtends door via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal (of telefonisch aan de sector-administratie: 0224 – 297841).  Na afloop van de periode van afwezigheid doet de ouder/verzorger een "hersteld melding" via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal.

Als verzuimde uren niet zijn gemeld via het ouderportaal worden deze uren beschouwd als ongeoorloofd verzuim/spijbelen. 

Bij “gepland” verzuim (medische afspraken, orthodontist-/tandartsbezoek), dit uiterlijk twee dagen van tevoren melden via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. De melding dient uiterlijk op de dag van het verzuim gedaan te worden. Dit geldt ook in het geval de leerling moet verzuimen tijdens mentoruren of schoolactiviteiten. 

Als een leerling tijdens de lestijd ziek wordt en naar huis wil, meldt hij/zij zich af bij de conciërges (Voor de leerlingen van de Oranjelaan; zijn zij niet bereikbaar dan gaat de leerling naar de sectoradministratie in  B71). De leerling belt daar naar één van de ouders/verzorgers om te laten weten dat hij/zij naar huis komt. De ouders/verzorgers zijn zo op de hoogte dat het kind naar huis gaat of opgehaald moet worden. De ouder/verzorger geeft via het ouderportaal of telefonisch de ziekmelding door. Na afloop van de ziekteperiode meldt u uw kind weer beter via het ouderportaal.

Voor bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften etc. is een apart formulier verkrijgbaar bij de administratie of te downloaden vanaf deze site (zie de button Bijzonder verlof). Het aanvragen van dit bijzonder verlof dient tenminste 6 weken van tevoren te gebeuren. Het formulier kan ook worden opgehaald bij de administratie.

Zie verder de regeling te laat, absent en uit de les verwijderd.