Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ons onderwijs

De uitgangspunten van het onderwijs binnen de sector vmbo-pro zijn de twee kernwaarden uit De Regius Koers 2018: 'Aandacht voor elkaar' en 'Werken aan goede resultaten'.

Binnen elke gevolgde leerweg kiest de leerling een profiel. In de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerwegen gebeurt dit aan het einde van het tweede leerjaar. Vanuit de wettelijk verplichte ‘Vernieuwing van het vmbo’ bieden wij sinds 1 augustus 2016 voor de nieuwe derde klassen van de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerwegen de volgende zes profielen aan:

Profielen 
Mobiliteit en TransportMT
Produceren, Installeren en EnergiePIE
Bouwen, Wonen en InterieurBWI
Horeca, Bakkerij en RecreatieHBR
Zorg en WelzijnZW
Dienstverlening en ProductenDP
  

Stage

Belangrijk programmaonderdeel in de bovenbouw van het vmbo is de stage. In de derde klas lopen de leerlingen een maatschappelijke stage bij verenigingen, vrijwilligersorganisaties enzovoorts. Daarnaast doen ze zowel in de derde als de vierde klas een beroepsoriënterende stage. De leerlingen gaan dan naar bedrijven en instellingen die passen bij hun opleiding.

Vervolgopleiding

Na het behalen van het vmbo-diploma kunnen onze leerlingen op de locatie blijven als ze kiezen voor een vervolgopleiding bij het ROC Kop van Noord-Holland. Het ROC biedt verschillende Mbo-opleidingen aan op de locatie Hofstraat die aansluiten op de vmbo-opleiding.