Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Absentie 

Als een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, geeft de ouder/verzorger dit vóór 09.00 uur ’s-ochtends telefonisch door aan de sectoradministratie (tel.: 0224 – 29 78 41 of via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. Na afloop van de periode van afwezigheid doet de ouder/verzorger een hersteld melding via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal.

Bij 'gepland' verzuim, zoals bezoek (tand)arts, dient de ouder/verzorger dit uiterlijk twee dagen van tevoren te melden via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. Dit geldt ook voor niet lesgebonden activiteiten, zoals sportdagen en excursies.

Voor bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften etc. is een apart formulier verkrijgbaar bij de teamleiders of te downloaden vanaf deze site (zie de button Bijzonder verlof). Het aanvragen van dit bijzonder verlof dient tenminste 6 weken van tevoren bij de teamleider te gebeuren.

Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt en naar huis wil gaan, wordt de leerling door de docent naar de teamleider gestuurd. Indien de teamleider akkoord is met de ziekmelding, stuurt hij de leerling door naar de conciërge, die contact opneemt met thuis. Na afloop van de periode van afwezigheid doet de ouder/verzorger een hersteld melding via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal.

Wanneer een leerling zich niet heeft afgemeld en/of geen toestemming heeft gekregen om naar huis te gaan, wordt dit als ongeoorloofd verzuim aangemerkt.