Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Absentie 

  • Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, dan geeft de ouder/verzorger dit vóór 09.00 uur ’s ochtends telefonisch door aan de sectoradministratie. Na afloop van de periode van afwezigheid levert de leerling alsnog een verzuimbriefje in bij de coniërge, mevrouw T. Schouten.
  • De briefjes voor verzuim worden kunt u hier downloaden.
  • Bij absentie die van te voren bekend is (bijvoorbeeld afspraak bij huisarts, tandarts en dergelijke) vragen wij u het verzuimbriefje één of twee dagen voor de afspraak in te laten leveren bij de administratie.
  • Als een leerling tijdens lestijd ziek wordt en naar huis wil gaan, moet hij/zij zich eerst afmelden bij de teamleider.
  • Zie voor verzuim in verband met “bijzonder verlof” de regeling zoals die staat vermeld in het algemene gedeelte van de schoolgids.