Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Bijzonder verlof

Regelmatig krijgt de schoolleiding verzoeken om extra verlof buiten de schoolvakanties om. Hoewel de ouders soms volledig van de redelijkheid zijn overtuigd, kan het verzoek in strijd zijn met de bepalingen die hiervoor door het ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld. Vakantie buiten de schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die vanwege hun beroep (vanwege seizoensgebonden arbeid) uitsluitend buiten de schoolvakanties vrij kunnen nemen. Alleen in deze gevallen kunt u bij de schoolleiding vrij vragen voor uw kinderen, zolang dit niet valt in de eerste twee weken na de zomervakantie. Zie voor meer gedetailleerde informatie de schoolgids.

Aanvraagformulier

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de sectoradministratie of is hieronder te downloaden. Een aanvraag moet minimaal zes tot acht weken voor aanvang worden ingediend bij de betreffende teamleider. Tevens kan via dit aanvraagformulier bijzonder verlof wegens familieomstandigheden worden aangevraagd. Voor de regeling zie de schoolgids, of de toelichting bij het aanvraagformulier

 bijzonder verlof - aanvraagformulier.pdf

 bijzonder verlof - toelichting op aanvraagformulier.pdf

 bijzonder verlof werkgeversverklaring.pdf