Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Sectorbeleidsplan

De sectordirectie maakt op basis van de Regius Koers elke twee jaar een sectorbeleidsplan waarin we beschrijven hoe we de Regius Koers invullen voor de sector havo/vwo. We kijken terug op de resultaten van onze inspanningen en op basis hiervan borgen we wat goed gaat en bepalen we welke ontwikkelingen nog aandacht nodig hebben.

 sectorplan havo-vwo 2018.pdf