Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de ondersteuning van de gehele locatie. Sommige zorgcoördinatoren hebben ook schoolbrede taken, zodat alle ondersteuning optimaal afgestemd kan worden. Daarnaast vervult de zorgcoördinator de rol van pestcoördinator. De zorgcoördinator van de locatie Wilhelminalaan is mevrouw C. van der Merbel.