Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Het Regius College werkt met een Zorgteam (ZT) en een Zorg Advies Team (ZAT).

Zorgteam (ZT)

Het ZT is een overleg waar leerlingen met meestal sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen worden besproken. Het ZT komt gemiddeld per locatie eens in de zes weken bijeen. Het ZT bestaat uit de zorgcoördinator, leerlingbegeleider (soms ook mentor) en teamleider van de locatie.

Zorg Advies Team (ZAT)

Het ZAT is een overleg waarin externe deskundigen participeren en waar leerlingen met complexere problematiek worden besproken. Het ZAT is een multidisciplinair team met een jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van de politie, een orthopedagoog en de leerplichtambtenaar als deelnemers.
Wanneer een leerling in het ZAT besproken wordt, hebben de ouders daar toestemming voor gegeven.