Regius College Schagen

De Regius Koers 2018

Aandacht met resultaat

Hieronder vindt u het koersdocument van het Regius College. In dit koersdocument staan onze ambities voor de periode 2014-2018. Samen met medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen hebben we nagedacht over onze koers voor deze vier jaar.

We hebben gekeken wat we met elkaar tot stand hebben gebracht en waar het beter kan. We houden rekening met de verwachtingen en eisen van de buitenwereld en kijken ook wat we zelf willen als school om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomst.

We zijn trots op wat we hebben bereikt. De resultaten van het Regius College zijn goed. We gaan door op de ingeslagen weg om het beste uit de leerlingen, het beste uit onszelf, te halen.

Zo bouwen we verder op een solide basis van aandacht voor elkaar, van zien en gezien worden. Vandaar ook de ondertitel van deze Regius Koers 2018: aandacht met resultaat. Aandacht staat voorop, het is de basis voor goede resultaten.

Tineke de Schepper en Anne Hoekstra,  College van Bestuur