Regius College Schagen

De Regius Koers 2022

De huidige Regius Koers loopt van 2014 tot en met 2017. Begin 2018 moet er een nieuwe Regius Koers liggen.

Op maandag 25 september van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur organiseren we een bijeenkomst voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen om met elkaar invulling te geven aan de Regius Koers 2022.

Allereerst zullen we de voorlopige contouren van de nieuwe Koers schetsen. Deze zijn gebaseerd op landelijke trends (zie startnotitie) en de evaluatie van de huidige Koers (zie paragraaf 2.2 van het jaarverslag 2016). Beide documenten kunt u hieronder vinden.

U kunt zich tot uiterlijk 20 september voor deze bijeenkomst aanmelden via directiesecretariaat@regiuscollege.nl. Hier kunt u tevens terecht met al uw vragen. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs!

 Jaarstukken 2016 - website.pdf

 Startnotitie - De Regius Koers 2018-2022.pdf