Regius College Schagen

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. Onze school heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) en drie deelraden (havo/vwo, vmbo en praktijkonderwijs). Meer informatie over de deelraden vindt u op de betreffende pagina's.